Zawiadomienie o regatach2019-07-21T10:30:44+01:00
XIX Regaty Unity Line - 2019 - Zawiadomienie o regatach

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Zapraszamy do udziału w XIX Regatach UNITY LINE im. Piotra Waszczenko w dniach 1 – 4 Sierpnia 2019 roku na akwenie Morza Bałtyckiego na trasach w pobliżu Dziwnowa i Świnoujścia organizowanych przez: UNITY LINE LIMITED SP.
  Z 0.0. ODDZIAŁ W POLSCE, Szczecin, pl. Rodła 8.
 2. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2017-2020. Regaty przeznaczone są dla wszystkich jachtów balastowych. Obowiązywać będą przepisy klasowe: ORC, KWR.
 3. Numery burtowe i napisy UNITY LINE
  1. Organizator wymaga od wszystkich jachtów, aby przekazane numery burtowe oraz folie z napisami UNITY LINE były umieszczone na jachcie w czasie trwania imprezy tj. od momentu otrzymania w Świnoujściu do momentu opuszczenia portu Dziwnów po regatach, w następujący sposób:
   • numer startowy jachtu na obu burtach, od dziobu na 20% długości kadłuba,
   • folia reklamowa z nazwą UNITY LINE (głównego organizatora regat) naklejona na burcie lub na nadbudówce.
  2. Organizator nie wymaga usunięcia napisów i reklam z innych imprez regatowych.
 4. Prawa medialne
  Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.
 5. Program Regat UNITY LINE
  W dniu 01. sierpnia 2019 r. od godziny 9:00 na terenie mariny Basen Północny Świnoujście zostanie otwarte Biuro Regat i będą przyjmowane jachty. Każdy jacht po dotarciu do mariny musi zgłosić się do Biura Regat. Każdy zgłoszony jacht otrzyma pakiety startowe na jachty: W tym dniu przyjmowane będą także ostatnie zgłoszenia do Regat. Udzielane będą wszelkie informacje regatowe, a także komisja techniczna Regat dokona sprawdzenia niezbędnego sprzętu na jachcie:

  • środki ratunkowe w ilości niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa zgłoszonych osób do Regat,
  • sprawdzenia oznaczeń opomiarowania ożaglowania (jeżeli start jest w formule przelicznikowej).

  Sprawdzenie prawidłowego umieszczenia nr startowego, jak też oznaczeń Regat na jachcie zgodnie z wytycznymi Organizatora.

  Harmonogram XIX Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko:

  Czwartek 01.08.2019 r.:

  • 9.00 otwarcie Biura Regat,
  • 19:30 – oficjalne otwarcie Regat (Biuro Regat),
  • 20:00 – odprawa prowadzących jachty na trasie Standard w Biurze Regat,
  • 21:00 – odprawa prowadzących jachty w trasie Extreme w Biurze Regat (wręczenie pakietów koordynacyjnych trasy extreme).

  Piątek 02.08.2019 r.:

  • 13:20 – start do pierwszego wyścigu dla obu tras Standard/Extreme, Wieczorem (dla trasy Standard) meta pierwszego wyścigu – akwen oznaczony przy Porcie Dziwnów,
  • 21:00 – odprawa kapitanów Marina Dziwnów.

  Sobota 03.08.2019 r.

  • 10:00 – rozegranie 3 wyścigów zgodnie z instrukcją żeglugi dla trasy Standard,
  • 14:00 – otwarcie mety trasy Extreme,
  • 16:00 – zamknięcie mety trasy Extreme,
  • 18:00 – strefa gastronomiczno-rozrywkowa na Marinie Dziwnów poczęstunek, atrakcje, scena główna.

  Niedziela 04.08.2019 r.

  • 9:00 – parada jachtów Dziwnów – Reda,
  • 11:00 – oficjalne zakończenie regat: ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, losowanie nagrody głównej – rejs promem Unity Line i nagród rzeczowych,
  • 13:00 – zamknięcie XIX Regat Unity Line – pożegnanie żeglarzy.
 6. Grupy regatowe:
  1. Extreme Open
  2. ORC A ze współczynnikiem CDL>8.0
  3. ORC B ze współczynnikiem CDL<8.0
  4. KWR I
  5. KWR II
  6. OPEN I – Jachty powyżej 12m (długości całkowitej kadłuba)
  7. OPEN II – 10m do 12m
  8. OPEN III – 9m do 9.99m
  9. OPEN IV – poniżej 9m
  10. Żeglarze samotni
  11. Oldtimer – produkcja jachtu do 31.12.1979 r.
  12. Doublehanded

  W przypadku zgłoszenia się do każdej z grup ORC A ze współczynnikiem CDL>8.0 oraz ORC B ze współczynnikiem CDL<8.0 mniej niż pięć jachtów, grupy zostaną połączone.

  Przewidziano także nagrodę Fair Play regat Unity Line, o jej przyznaniu zdecyduje Kapituła nagrody Fair Play.

  Poza powyższymi klasami mogą startować jachty, które klasyfikowane będą wyłącznie w klasyfikacji dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat UNITY LINE oraz jachty towarzysz¹ce nie klasyfikowane. Tylko w tej klasyfikacji mogą startować jachty dla których stosunek podstawowej powierzchni ożaglowania (żagiel przedni, grot, bezan) do masy jachtu osiąga wartości większe niż 33 m2 /1T.

  Minimum jachtów w grupie – trzy. Grupy mogą ulec zmianom uwzględniającym faktyczne zgłoszenia.

 7. Klasyfikacja
  1. Podział na klasy nastąpi po zamknięciu listy jachtów zgłaszających się w dniu 1 sierpnia 2019 roku.
  2. Jacht może zgłaszać swój udział tylko w jednej klasie.
  3. Planowane jest rozegranie 4 wyścigów dla trasy Standard.
  4. Regaty będą uznane za zakończone po rozegraniu jednego wyścigu.
  5. Trasy wyścigów opisane będą szczegółowo w Instrukcji Żeglugi.
 8. Akwen regat
  W Instrukcji Żeglugi zdefiniowane będzie położenie Akwenu Regatowego dla grupy standard, Akwen dla grupy extreeme ogłoszony zostanie podczas odprawy kapinatanów.
 9. Instrukcja Żeglugi dostępna będzie po potwierdzeniu udziału jachtu w biurze regat oraz na stronie www.regaty-unityline.pl
 10. Po zgłoszeniu ON-LINE lub dostarczeniu wypełnionego zgłoszenia do Biura Regat, należy dokonać opłaty wpisowego wg poniższego taryfikatora:Zgłoszenia i opłaty zrealizowane do dnia 1 lipca 2019 r.:
  zgłoszony jacht – 60,00 zł,
  prowadzący jacht – 40,00 zł,
  każda osoba zgłoszona do załogi – 40,00 zł.
  osoba towarzysząca – 20,00 zł (wejście do strefy gastronomiczno – rozrywkowej podczas finału Regat).Zgłoszenia i opłaty zrealizowane po 1 lipca 2019 r. do dnia Regat:
  zgłoszony jacht – 120,00 zł,
  prowadzący jacht – 80,00 zł,
  każda osoba zgłoszona do załogi – 80,00 zł.
  osoba towarzysząca – 40,00 zł (wejście do strefy gastronomiczno – rozrywkowej podczas finału Regat).Po weryfikacji zgłoszenia i dostarczonych załączników do Biura Regat uczestnik Regat otrzymuje informację o: przyjęciu jachtu do Regat, przyznanym numerze startowym, planie mariny Świnoujście i Dziwnów z oznaczeniem lokalizacji Biura Regat oraz miejsca postojowego zgłoszonego jachtu, instrukcje żeglugi z terminarzem przeprowadzanych Regat.
 11. Wpłaty
  Wpłaty należy dokonywać na nr rachunku bankowego:
  M Bank nr 78 1140 2004 0000 3102 7835 5542
  W tytule: Nazwa zgłoszonego jachtu.
 12. Kontrola i pomiary
  1. Organizator zobowiązuje uczestników do posiadania aktualnych świadectwa ORC International lub ORC Club, zgodne z przepisem 78.1.
  2. Protesty pomiarowe składane przez jachty będą przyjmowane w ciągu dwóch godzin po udostępnieniu ostatecznych świadectw i wywieszeniu list startowych.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty spowodowane nie przyjęciem rejestracji jachtu, zgodnie z przepisem 76 lub dyskwalifikacją, zgodne z przepisem 78.2.
  4. Jachty powinny być dostępne do inspekcji pomiarowej w porcie Świnoujście 1. 08. 2019 r. od godz. 09:00, zgodne z przepisem 78.3.
   Pomiary i inspekcje sprawdzające zgodność z przepisami klasowymi będą przeprowadzane w dowolnym momencie podczas regat.
 13. Komunikacja.
  Organizator wprowadza w czasie wyścigów obowiązek nasłuchu na kanale 77 UKF.
 14. Nagrody: I, II, III miejsce w poszczególnych grupach – Medal Regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko.Nagroda dla Bezwzględnie Najszybszego Jachtu Regat – Błękitna Wstęga UNITY LINE im Piotra Waszczenko. Dyplomy Regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko dla jachtów, które zajęły 1, 2, 3 miejsca w grupach. Inne nagrody – w komunikatach Organizatora.
 15. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat UNITY LINE im. Piotra Waszczenko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te warunki, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.
 16. Każdy jacht uczestniczący musi posiadać wyposażenie wymagane w regatach stosownie do akwenu, na którym będą rozgrywane regaty oraz ubezpieczenie OC. W Regatach Unity Line im. Piotra Waszczenko obowiązuje minimalna kwota ubezpieczenia OC jachtu w wysokości 1.500.000 euro.

Komandor Regat Unity Line im. Piotra Waszczenko
Kpt. Paweł Hapanowicz

Kontakt

Marii Dabrowskiej 34

Phone: +48 513 10 40 17

Web: Regaty Unity Line